Konserwatorka

Konserwatorka restauruje rzeźbę z 1702 roku. Pracownia Konserwacji Kamienia, Epreskert. Budapeszt 2018

Czytaj dalej