Psychologia

Helen Chadwick „Loop My Loop”, podświetlona fotografia (włosy i jelita), 1991. Konzett (Vienna Contemporary). Wiedeń 2017

Czytaj dalej

Reklamy