Rozmowa książek

Luchezar Boyadjiev „Alice’s Hole or the Swamp of Marx-Leninist Aesthetics”, instalacja, 1991. Sariev Contemporary (Vienna Contemporary). Wiedeń 2018

Czytaj dalej

Reklamy